SPP EUSTREAM image
AKTUALITY
Za účelom uspokojenia požiadaviek trhu Eustream oznamuje zvýšenie prerušiteľnej kapacity na výstupnom prepojovacom bode Budince. Eustream poskytne dodatočnú kapacitu v objeme 30 000 MWh / deň na obdobie prvého kvartálu 2017 (01.01. – 31.03.2017). viac
Spoločnosť eustream, a.s. na základe § 49 ods. 7 písm. h) zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov každoročne vypracúva plán rozvoja prepravnej siete vrátane plánu rozvoja prepojení na obdobie nasledujúcich desiatich rokov. viac
Spoločnosť Eustream podala žiadosť o spolufinancovanie výstavby poľsko-slovenského prepojenia z prostriedkov fondu Európskej komisie Connecting Europe Facility. Osobitnú žiadosť podala spoločnosť aj na financovanie štúdie uskutočniteľnosti plánovaného plynovodu Eastring viac
 

Eustream - plynárenská križovatka strednej Európy

Naším základným poslaním je preprava zemného plynu na Slovensko a cez územie Slovenskej republiky na európske trhy.

Aby sme toto poslanie mohli zodpovedne plniť, prevádzkujeme v Slovenskej republike vysokotlakovú prepravnú sieť. Náš prepravný systém predstavuje dôležité energetické prepojenie medzi Spoločenstvom nezávislých štátov a Európskou úniou.

Iným slovami, sme hlavnou vstupnou bránou a najväčšou diaľnicou pre ruský plyn v EÚ. Obchodný názov našej spoločnosti "Eustream" odráža toto špecifické postavenie.