SPP EUSTREAM image
AKTUALITY
Slovenský a bulharský prevádzkovatelia prepravnej siete Eustream a Bulgartransgaz podpísali memorandum o porozumení o plynovode Eastring. Slávnostný podpis dokumentu za prítomnosti bulharskej ministerky energetiky Temenužky Petkovej a slovenského ministra hospodárstva Petra Žigu je dôležitým míľnikom pri presadzovaní projektu, vďaka ktorému dôjde k prepojeniu plynárenských sietí západnej a juhovýchodnej Európy. viac
Analýza nákladov a výnosov v súvislosti s poskytovaním informácií o toku plynu je vypracovaná v súlade s povinnosťou vyplývajúcou z článku 38 Nariadenia Komisie (EÚ) č. 312/2014 z 26. marca 2016 o vytvorení sieťového predpisu na vyvažovanie plynu v prepravných sieťach (Nariadenie o vyvažovaní). viac
 

Eustream - plynárenská križovatka strednej Európy

Naším základným poslaním je preprava zemného plynu na Slovensko a cez územie Slovenskej republiky na európske trhy.

Aby sme toto poslanie mohli zodpovedne naplniť, prevádzkujeme v Slovenskej republike vysokotlakovú prepravnú sieť. Náš prepravný systém predstavuje dôležité energetické prepojenie medzi Spoločenstvom nezávislých štátov a Európskou úniou.

Inými slovami, sme hlavnou vstupnou bránou a najväčšou diaľnicou pre ruský plyn v EU. Obchodný názov našej spoločnosti “Eustream” odráža toto špecifické postavenie.