SPP EUSTREAM image
AKTUALITY
Analýza nákladov a výnosov v súvislosti s poskytovaním informácií o toku plynu je vypracovaná v súlade s povinnosťou vyplývajúcou z článku 38 Nariadenia Komisie (EÚ) č. 312/2014 z 26. marca 2016 o vytvorení sieťového predpisu na vyvažovanie plynu v prepravných sieťach (Nariadenie o vyvažovaní). viac
12.4.2016  Reorganizácia EPIF
Energetický a průmyslový holding, a.s. (ďalej len „EPH”) a EP Infrastructure, a.s. (s predchádzajúcim obchodným menom CE Energy, a.s.; ďalej len „EPIF“) oznamujú dokončenie reorganizácie svojej skupiny, v rámci ktorej, okrem iného, spoločnosť EPIF (100% dcérska spoločnosť spoločnosti EPH) od spoločnosti EPH nadobudla 100% podiel v spoločnosti EPH Gas Holding B.V., ktorá nepriamo (prostredníctvom spoločností Seattle Holding B.V. a Slovak Gas Holding B.V.) drží 49% podiel (a manažérsku kontrolu) v spoločnosti SPP Infrastructure, a.s., materskej spoločnosti spoločnosti eustream, a.s. (ďalej len „Eustream”). viac
Od 1. apríla 2016 sa prepojovací bod Budince stáva obojsmerným bodom, so vstupnou kapacitou do prepravného systému Eustreamu smerom z Ukrajiny. Maximálna pevná vstupná kapacita smerom z Ukrajiny je 19 miliónov m3/deň. Súčasne sa v bode Budince na základe vyhodnotenia stupňa využitia jestvujúcej kapacity pristúpi k dynamickej ponuke navýšenej prerušiteľnej kapacity, a to na základe vyhodnotenia pravdepodobnosti prerušenia pre mesačné produkty. viac
 

Eustream - plynárenská križovatka strednej Európy

Naším základným poslaním je preprava zemného plynu na Slovensko a cez územie Slovenskej republiky na európske trhy.

Aby sme toto poslanie mohli zodpovedne naplniť, prevádzkujeme v Slovenskej republike vysokotlakovú prepravnú sieť. Náš prepravný systém predstavuje dôležité energetické prepojenie medzi Spoločenstvom nezávislých štátov a Európskou úniou.

Inými slovami, sme hlavnou vstupnou bránou a najväčšou diaľnicou pre ruský plyn v EU. Obchodný názov našej spoločnosti “Eustream” odráža toto špecifické postavenie.