SPP EUSTREAM image
 

Aktuality

10.5.2016
Eustream predkladá na konzultáciu analýzu nákladov a výnosov v súlade s článkom 38 Nariadenia o vyvažovaní
Analýza nákladov a výnosov v súvislosti s poskytovaním informácií o toku plynu je vypracovaná v súlade s povinnosťou vyplývajúcou z článku 38 Nariadenia Komisie (EÚ) č. 312/2014 z 26. marca 2016 o vytvorení sieťového predpisu na vyvažovanie plynu v prepravných sieťach (Nariadenie o vyvažovaní).
 
 
Prosíme o zaslanie odpovedí na konzultáciu do 17. mája (vrátane) na adresu balancing@eustream.sk.

18.3.2016
Deň plynárov
V sobotu 19. marca 2016, na Deň plynárov, si slovenské plynárenstvo pripomína 160. výročie svojho vzniku. Presne pred 160 rokmi, v marci 1856, sa rozsvietilo v Bratislave 209 plynových lámp zásobovaných svietiplynom z mestskej plynárne. Tento okamih môžeme označiť za začiatok plynárenstva na Slovensku. Od tých čias sa slovenské plynárenstvo zmenilo na významné priemyselné a energetické odvetvie, ktorého neoddeliteľnou súčasťou je aj prepravná sieť Eustreamu – jedna z najdôležitejší prepravných trás zemného plynu do Európskej únie.


<     1     2     3     4     5     6     7     8     9     10     11     12     13     14     15     16     17     >