SPP EUSTREAM image
 

Aktuality

23.11.2016
Konzultačný proces k Desaťročnému plánu rozvoja siete
Spoločnosť eustream, a.s. na základe § 49 ods. 7 písm. h) zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov každoročne vypracúva plán rozvoja prepravnej siete vrátane plánu rozvoja prepojení na obdobie nasledujúcich desiatich rokov.

Spoločnosť eustream, týmto predkladá „Plán rozvoja prepravnej siete spoločnosti eustream, a.s. na obdobie 2017 – 2026“ na konzultáciu.
Konzultačný proces k návrhu Plánu rozvoja prepravnej siete spoločnosti eustream, a.s. na obdobie 2017 – 2026 podlieha nasledovným pravidlám:

  1. Pripomienky sa zasielajú e-mailom na adresu transmission@eustream.sk 
  1. Lehota  pre zaslanie pripomienok je do 29 . novembra 2016 do 18:00. 
  1. Pripomienky musia byť zaslané v slovenskom jazyku vo forme: pripomienka, zdôvodnenie pripomienky a návrh na zapracovanie pripomienky. 
  1. Lehota pre vysporiadanie pripomienok bude stanovená v závislosti od množstva obdržaných pripomienok. 

13.10.2016
Oznámenie o zmene alokačného mechanizmu na domácom bode
Spoločnosť Eustream oznamuje, že vzhľadom na pretrvávajúce technické prekážky s implementáciou aukčného alokačného mechanizmu na webovej rezervačnej platforme spôsobujúce nemožnosť prideľovania prepravnej kapacity pre Domáci bod v súlade s aplikovateľnými právnymi predpismi prostredníctvom rezervačnej platformy, dočasne obnovuje alokačný princíp „first come first served“ a účastníci trhu si tak môžu rezervovať prepravnú kapacitu formou predloženia písomnej Žiadosti v zmysle článku 3.5.1.2. Prevádzkového poriadku alebo prostredníctvom zákazníckej zóny na webových stránkach spoločnosti.


<     1     2     3     4     5     6     7     8     9     10     11     12     13     14     >
 


   
 
Tieto webové stránky používajú súbory cookie. Informácie o tom, ako tieto webové stránky používate, sú zdieľané so spoločnosťou Google. Používaním týchto webových stránok súhlasíte s použitím súborov cookie. Podrobné informácie