SPP EUSTREAM image
 

Aktuality

26.8.2016
Eustream a Gaz-System vyhlasujú procedúru Open Season pre SK-PL prepojenie
Spoločnosť Eustream a poľský prevádzkovateľ prepravnej siete zemného plynu Gaz-System vyhlasujú záväznú procedúru Open Season pre plánované prepojenie plynárenských sietí Poľska a Slovenska. Cieľom Open Season je alokácia kapacít, ktoré budú dostupné po dokončení poľsko-slovenského prepojenia. 

Ďalšie informácie o spustení záveznej procedúry Open Season sú k dispozícii nižšie v nasledujúcich dokumentoch:

 Binding Open Season Procedure at the Entry/Exit Point Poland – Slovakia
 
The Project Promoters of the Gas Interconnection Poland – Slovakia, the Polish and Slovak gas transmission system operators, Gas Transmission Operator GAZ-SYSTEM S.A. and Eustream have launched the Binding Open Season Procedure at the Entry/Exit PointPoland – Slovakia.
 
The market participants are requested to submit their binding bids for the capacity at the Entry/Exit Point Poland – Slovakia until 09.09.2016, 16:00 (CET) at the latest.
 
Open Season Procedure is based on the Directive 2009/73/EC of the European Parliament and of the Council of 13 July 2009 concerning common rules for the internal market in natural gas and repealing Directive 2003/55/EC, the Regulation (EC) No 715/2009 of the European Parliament and of the Council of 13 July 2009 on conditions for access to the natural gas transmission networks and repealing Regulation No 1775/2005/EC, the applicable national legislation in Poland and Slovakia and ERGEG Guidelines for Good Practice on Open Season procedure of 21 May 2007, ref: C06-GWG-29-05c. On the Polish side, the Open Season Procedure is also based on the provisions of point 7.1.13 of the TNC of GAZ-SYSTEM.
 
The abovementioned regulations ensure transparency and equal treatment of all Participants of the Procedure.
 
Detailed description on the Gas Interconnection Poland – Slovakia project is available here.
 
List of documents:
 
 
NOTICE:
The Polish version of the documents is available for information purposes only. In the event of any discrepancies arising between the documents in the English  language and in the Polish language, the provisions of the English language version shall be legally binding.
 

30.6.2016
Eustream a Gaz-System pripravujú Open Season pre poľsko-slovenské prepojenie

Projekt poľsko-slovenského prepojenia plynárenských sietí vstupuje do ďalšej fázy

Bratislava 30. júna 2016 – Spoločnosť Eustream a poľský prevádzkovateľ prepravnej siete zemného plynu Gaz-System pripravujú kroky pre vyhlásenie záväznej procedúry Open Season pre plánované poľsko-slovenské prepojenie plynárenských sietí. Cieľom Open Season, ktorej spustenie sa predpokladá na prelome júla a augusta, je alokácia a predaj budúcich prepravných kapacít pripravovaného plynovodu. V súčasnosti prebieha dokončovanie procesu prípravy pravidiel pre Open Season, ktorých finálne znenie bude zverejnené v primeranom čase.

Projekt poľsko-slovenského prepojenia je súčasťou prioritného koridoru severojužných plynárenských prepojení (North-South Gas Interconnections – East), ktorý spája plynárenské siete a LNG terminály naprieč strednou a východnou Európou. V roku 2013 bola uzatvorená medzivládna dohoda medzi Poľskom a Slovenskom o podpore plánovaného prepojenia. Hlavnými cieľmi nového prepojenia je diverzifikácia trás a zdrojov plynu, zvýšenie bezpečnosti dodávok a tiež posilnenie integrovaného a likvidného trhu s plynom. Projekt do budúcna umožní poľským účastníkom trhu prístup k tzv. Južnému koridoru. Slovenskí účastníci trhu zas získajú prístup k poľskému trhu vrátane zemného plynu z tamojšieho LNG terminálu.

Viac informácii o projekte PL-SK prepojenia je na webovej stránke Eustreamu: http://www.eustream.sk/en_transmission-system/en_pl-sk-interconnection<     1     2     3     4     5     6     7     8     9     10     11     12     13     14     15     >