SPP EUSTREAM image
 

Obchodné verejné súťaže

Výber zmluvného partnera pri obstarávaní tovarov, služieb a prác, pri ktorom sa nepostupuje podľa Zákona o verejnom obstarávaní, je riadený podľa Obchodného zákonníka č. 513/1991 v platnom znení a všeobecne platnými internými predpismi spoločnosti.


 

Vyhlásenia obchodných verejných súťaží


  • momentálne nie sú zverejnené žiadne vyhlásenia obchodných verejných súťaží

Zrušenie obchodných verejných súťaží

  • momentálne nie sú zverejnené žiadne zrušenia obchodných verejných súťaží

 
 


   
 
Webové stránky spoločnosti eustrem, a.s., používajú súbory cookies. Prehliadaním týchto webových stránok vyjadrujete súhlas s ich používaním. Viac informácií.