SPP EUSTREAM image
 

Verejné obstarávanie

Obstarávanie tovarov, služieb a prác sa riadi zákonom č. 343/2015 Z.z.  o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.

Oznámenia používané vo verejnom obstarávaní sú uverejňované v Úradnom vestníku Európskej únie a vo Vestníku verejného obstarávania a zároveň v profile verejného obstarávateľa. Podľa § 22 ods.2 zákona o verejnom obstarávaní môže obstarávateľ  v profile uverejniť aj informácie o výzvach na predloženie ponúk, o plánovaných nákupoch, uzavretých zmluvách, o dôvodoch zrušenia použitého postupu zadávania zákazky a ďalšie všeobecné informácie.
 

Pravidelné informatívne oznámenia

  • momentálne nie sú zverejnené žiadne pravidelné informatívne oznámenia


Vyhlásenia verejného obstarávania

  • momentálne nie sú zverejnené žiadne vyhlásenie verejného obstarávania


Výsledky verejného obstarávania

  • momentálne nie sú zverejnené žiadne výsledky verejného obstarávania

 
 


   
 
Webové stránky spoločnosti eustrem, a.s., používajú súbory cookies. Prehliadaním týchto webových stránok vyjadrujete súhlas s ich používaním. Viac informácií.