SPP EUSTREAM image
 

Verejné obstarávanie

Obstarávanie tovarov, služieb a prác sa riadi zákonom č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.

Oznámenia používané vo verejnom obstarávaní sú uverejňované v Úradnom vestníku Európskej únie a vo Vestníku verejného obstarávania a zároveň v profile verejného obstarávateľa. Podľa § 22 ods.2 zákona o verejnom obstarávaní môže obstarávateľ  v profile uverejniť aj informácie o výzvach na predloženie ponúk, o plánovaných nákupoch, uzavretých zmluvách, o dôvodoch zrušenia použitého postupu zadávania zákazky a ďalšie všeobecné informácie.
 
 


   
 
Tieto webové stránky používajú súbory cookie. Informácie o tom, ako tieto webové stránky používate, sú zdieľané so spoločnosťou Google. Používaním týchto webových stránok súhlasíte s použitím súborov cookie. Podrobné informácie