SPP EUSTREAM image
 

Kamil Peteraj

člen predstavenstva
 
Narodil sa 14. decembra 1975 v Bratislave. Vysokoškolské štúdium začal na Viedenskej univerzite pre ekonómiu a obchod, svoje vzdelanie si rozšíril na Fakulte manažmentu Univerzity Komenského a na Bratislavskej vysokej škole práva. V deväťdesiatych rokoch pôsobil ako tlmočník a prekladateľ, v rokoch 2001 až 2012 ako tlmočník prezidenta SR pre anglický jazyk. Počas svojej praxe pôsobil ako riaditeľ a konateľ v komerčných spoločnostiach Entrans s.r.o. (2003 až 2013) a KL Consult s.r.o. (2006 až 2013). V roku 2013 sa stal poradcom štátneho tajomníka Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky. Od 26. augusta 2014 je členom predstavenstva spoločnosti eustream, a.s.